Płatności za wycieczki

Warunki płatności i wpłaty na konto bankowe Klubu OSTOJA
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za imprezę wg. następujących zasad:
1. Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa w imprezie należy wpłacić 50% lub całość kwoty należnej za transport.
2. Przed imprezą 15 dni należy dopłacić do 100% kwoty. Brak takiej wpłaty lub brak jakiejkolwiek informacji co do uczestnictwa, będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników.
3.Istnieje możliwość płatności w autobusie po uprzednim uzgodnieniu.
Rezygnacja z Imprezy:
1. Jeżeli uczestnik rezygnuje z wycieczki do 15 dni przed jej datą rozpoczęcia otrzymuje do zwrotu całość wpłaconej kwoty.
2. Rezygnacja od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy, zwrot 50% wpłaconej kwoty za przejazd.
3. Rezygnacja w tygodniu w którym jest impreza, a nie będzie kogoś w zamian, skutkuje PRZEPADKIEM wpłaconej kwoty.
4. Uczestnik zawsze może wskazać osobę na jego miejsce
Klub podczas zapisów, w razie dużego zainteresowania, wprowadzi listę dodatkową (rezerwową).
W sytuacjach wyjątkowych możliwe są odstępstwa od powyższych zasad.
Cena wycieczki zawiera tylko koszt przejazdu autobusem ! Jedziemy po kosztach własnych! Bez dotacji.
NR RACHUNKU: 08 1240 1343 1111 0010 6114 2070
Zawsze w tytule przelewu proszę dokładnie napisać za co pieniądze: np.( wycieczka 09.05.20 r. na Policę i Halę Krupową )