Komisja rewizyjna

Przewodniczący

-

Justyna Walus - Nowak

Członek Komisji

-

Marzanna Choroś

Członek Komisji

-

Marek Bąkowski