Regulamin

Wewnętrzny Regulamin Klubu „Ostoja” przy O/PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.

 

1.Programową ideą przyświecającą działalności członkom PTTK skupionym w Klubie „Ostoja” jest propagowanie zdrowego stylu życia, utrzymywanie abstynencji od alkoholu i innych używek na wycieczkach turystycznych, aż do jej ukończenia.

 

2.Klub „Ostoja” przy PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu skupia ludzi tolerancyjnych, życzliwych i otwartych na współpracę z wszystkimi, którzy mają podobne poglądy. Mowa tutaj o Stowarzyszeniach Abstynenckich, jak i o Oddziałach PTTK w całym kraju.

 

3.Członkowie Klubu „Ostoja” są zobligowani do niespożywania alkoholu i innych używek na imprezach organizowanych przez Klub. Zaznacza się, że nikomu z Członków Klubu „Ostoja” nie narzuca się abstynencji w życiu prywatnym. To jest absolutny wybór danej osoby. Mówimy tylko o trzeźwej turystyce.

 

4.Członkowie Klubu „Ostoja” są propagatorami Górskiej Odznaki Abstynenckiej.

 

5.Przyjęcie nowego członka do Klubu „Ostoja” następuje po ustnej rekomendacji  przez członka Klubu i zaakceptowaniu kandydata na zebraniu Zarządu przez jego skład.

 

6.Członkostwo w Klubie „Ostoja” powinno być wynikiem głębokiego namysłu. Osoba wstępując do Klubu, dokonuje świadomego wyboru i przyjmuje w/w. warunki.

 

7.Opuszczenie szeregów Klubu „Ostoja” następuje zgodnie z procedurami statutowymi PTTK po uprzednim zawiadomieniu o takim zamiarze Zarząd Klubu. Podobnie Zarząd Klubu „Ostoja”, poinformuje osobę o zamiarze pozbawienia członkostwa danej osobie.