Zarząd Klubu

Prezes Zarządu

-

Andrzej Wójcik

Wiceprezes

-

Marek Botuliński

Sekretarz

-

Ewa Botulińska