Zarząd Klubu

Prezes Zarządu

-

Andrzej Wójcik

Wiceprezes

-

Piotr Kasprzyk

Sekretarz

-

Janina Lurska